Çanak Anten Nedir?

Çanak Anten

Çanak anten sadece uydudan gelen sinyalleri belirli bir noktada yoğunlaştırmaya yarayan bir tür ayna görevi yapar. Bir çanak antenin verimliliği ise çanağın büyüklüğü ve geometrisinin düzgünlüğü ile ilişkilidir. Metal/polyester, sac ya da alüminyum malzemeden imal edilir. 45cm’den  600 cm’ye kadar büyüklüklerde çanaklar mevcuttur. Çanak boyutu yayın alınacak uyduya göre değişir.

Yapılarına göre üç tür çanak bulunur.

Parabolik Çanaklar

Parabolik çanak antenlerin hüzmeleri çanağa dik doğrultudadır (Resim 1.7) yani anten alınmak istenen uyduya doğrultulur. Ancak uydunun bulunduğu doğrultu genellikle yere 20°-40° arasında olduğundan çanağın eğimli bir şekilde durması ve yatay olarak büyükçe bir yer işgal etmesi gerekir. Parabolik anten uzaydan birbirine paralel gelen ışınları bir noktada odaklar.

Offset Çanaklar

 Offset çanaklar bir parabolun merkezi yerine yan kenarından bir kesit alınarak elde edilir (Resim 1.9). Hüzmeleri antene dik değil, eğimlidir. Bu eğim ayarlanarak istenen doğrultuda monte edilebilecek bir anten yapılabilir. Offset antenin yansıtıcı yüzeyinin tamamı etkin olarak kullanılabilmektedir.

Multifeed Çanaklar

Bir çanakla birden fazla LNB’nin beslendiği ve böylece birden fazla uydunun yayınının alınabildiği antenlere Multifeed antenler denir. Bir Multifeed antenle birbirine komşu olan birkaç uydu yayını alınabilir.

Uydu Anteni Nedir?

Uydu Anteni

Uydunun dünyaya geri gönderdiği sinyalleri alıp kullanmamıza yarayan sistemlere uydu anten sistemleri denir. Bir uydu anten sisteminin içerisinde çanak anten, lnb, uydu alıcısı, bunların bağlantısında kullanılan koaksiyel kablo ve ekipmanları bulunur.

Uydu anten sistemlerinde kullanılan bazı terimlerin karşılıkları aşağıda verilmiştir.

Azimuth

Gerçek kuzeye göre yatay açı anlamına gelmektedir. Yatay doğrultuda uydu anteninin belli bir uyduya doğru bakması gereken doğrultudur. Pusuladan bakıldığında 0 derece kuzey, 180 derece güney olacaktır. Çanak antene saat yönünde yaptırılacak hareket sonucu oluşan açıdır.

Bakış Açısı

Çanak antenin uydudaki yayınları sorunsuz bir şekilde alabilmesi için uyduya doğru bakması gereken açıdır.

Bant genişliği

(Bant Width) Frekans spektrumda tanımlanmış frekans aralığıdır. Ayrıca uydudan yapılan TV, radyo, İnternet gibi yayınların kullanmış oldukları kapasite için de kullanılır.

Çanak anten

Uydudan gelen sinyalleri toplayan parabol geometrisinde bir antendir.

dB

Desibel; sinyal şiddeti, volüm veya direnç yüzünden sinyal zayıflama miktarının

logaritmik ifadesi olan bir analog ölçü birimidir.

Demodülasyon

Bir taşıyıcı üzerine modüle edilmiş olan bilgi sinyalinin taşıyıcının üzerinden geri alınması işlemidir.

Downlink

Uyduya gönderilen sinyalin yeryüzüne gönderilmesidir.

Elevation (yükselme açısı)

Uydu anteninin belli bir uyduya doğru düşey doğrultuda bakış açısı. Çanak anteninizi yukarı veya aşağıya doğru yaptıracağınız hareket sonucu oluşan açıdır.

Ku bant

Avrupa standartlarına göre frekans tayfında Uplink: 13750 MHz – 14500 MHz Downlink: 10950MHz-11700MHz ve 12500MHz-12750 MHz Bant aralığıdır.

Lnb

(Low Noise Block Convertor) Uydudan gelen sinyali güçlendiren ve güçlendirilmiş sinyalin frekansını sayısal uydu alıcısına uygun frekansa indiren elektronik bir ekipman dır.

Modülasyon

Taşındığı ortam, sinyal üzerinde bazı olumsuz etkiler göstermektedir. Dış dünyadaki değişimler veya diğer sinyaller, taşınan sinyalin bozulmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra ortamın getirdiği bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle, sinyalin mümkün olduğunca az bozunuma uğraması için sinyal üzerinde bazı işlemler gerçekleştirilmektedir. Bir başka deyişle sinyalin taşındığı ortama uygun hâle getirilmesi için işlenmesi gerekmektedir. Sinyale istenilen yapıyı kazandıran bu işleme modülasyon denmektedir.

Polarizasyon

Elektromanyetik sinyal kendi doğrultusunda giderken aşağı yukarı ya da sağa sola hareket eder. Polarize eden yani kutuplaştıran filtreler ise sinyalin sadece bir yönde titreşen dalgalarının geçmesine izin verir. Işığın böyle tek yönlü titreştirilmesine polarizasyon (kutuplaştırma) adı verilir. Dikey (Vertical kısaca V) ve yatay (Horizantal kısaca H) polarizasyonlar vardır.

Transponder

Uyduya gelen sinyali alıp güçlendiren, frekansını uydu alış frekansına indirip kapsama alanında belirlenen bölgelere inişini sağlayan, uyduda bulunan elektronik ekipmanların tümüne verilen ad dır.

Uplink

Bir sinyalin aktarma yapılabilmesi için uyduya gönderilmesine veya yer istasyonundan uyduya erişim işlemine temel olarak up-link denir.

Uydu Nedir?

Uydu

Yerden 36000 km uzakta uzayda bulunan, bir nevi ayna görevi gören, yerden aldığı sinyalleri tekrar daha geniş alanı kapsayacak şekilde dünyaya gönderen cihaza uydu denir.

Uydular kullanım amaçlarına göre

  • Askerî amaçlı uydular
  • Haberleşme uyduları
  • Televizyon yayın uyduları
  • Yön bulma uyduları
  • Meteoroloji uyduları

olarak sınıflandırılabilir. Televizyon yayınlarında kullanılan uydular dünya etrafında (geostationer) yörünge veya senkron yörünge tabir edilen bir yörüngede döner yani dönüş hızları dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızına eşittir. Bir uydunun dünya etrafında yörüngede durabilmesi için tam ekvatorun üstünde olması ve yeryüzünden yaklaşık 36.000 km yüksekte bulunması gerekir. Böylece uyduya etki eden yer çekimi merkezkaç kuvvete eşit olur ve uydu dünya etrafında dairesel bir yörüngede kalır. Bir tam dönüşünü ise 24 saatte tamamlayarak dünya ile eş zamanlı olarak dönmüş olur. Bu durumda yeryüzünün herhangi bir noktasından bakıldığında uydu sabitmiş gibi gözükür. Aksi takdirde uydu döndükçe antenin çok hassas bir biçimde, sürekli olarak uyduyu takip etmesi gerekir ki bu çok pahalı bir anten kontrol mekanizması gerektirir.

İletişim : 0312 354 97 67

Metroser Elektronik: İlkyerleşim mahallesi Başkent Bulvarı Metrocenter AVM

İletişim : 0546 838 84 83

No: 206/126 Batıkent/Yenimahalle/Ankara

e-posta: mebateknik@outlook.com

Uydu Servisi

Uydu Servisi

Batıkent Uydu Servisi olarak, uydu sistemleri, merkezi uydu, çanak ayar, çanak anten kurulumu, uydu montajı, anten servisi, uydu teknik servisi, hizmeti verilmektedir.

Batıkent Uydu Servisi, siz değerli müşterilerimize, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için, 0312 354 97 67 nolu çağrı merkezimizin ucunda olacaktır.

Müstakil Anten Sistemleri

Müstakil Uydu Alıcı Sistemi
Müstakil Uydu Alıcı Sistemi

Müstakil bir ortamda birden fazla uydudan yayın almak için birçok direk, uydu anteni ve sabitleme elemanları bulunduğu çatı veya zemin, bir anten ormanı görünümünde olur ve ortamın estetiğini bozar. Antenlerin ve direklerin yakın olması görüşlerinin kapanmasına neden olur. Dikilen çok sayıda direk çatıların akmasına neden olur. Bunların hem tek tek bakımı zordur hem de çatıya sık sık çıkmayı gerektirir.

Bir uydu anten sisteminin içerisinde çanak anten, lnb, uydu alıcısı ve bunların bağlantısında kullanılan koaksiyel kablo ve ekipmanları bulunur. Batıkent Uydu Servisi olarak uydu sistemleri merkezi uydu çanak ayar çanak anten kurulumu uydu montajı anten servisi  uydu teknik servisi hizmeti verilmektedir.

Batıkent Uydu Servisi, siz değerli müşterilerimize, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için, 0312 354 97 67 nolu çağrı merkezimizin ucunda olacaktır.

Merkezi Anten Sistemleri

Merkezi Anten Sistemi
Merkezi Anten Sistemi

Binalarda çatılara, balkonlara ve dış cephe duvarlara takılmış olan bireysel çanak antenler çok büyük bir görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Bu karmaşadan kurtulmanın yolu ise ortak kullanımlı merkezi uydu anten sistemi kurmaktır. Merkezi uydu sistemi kurulacak olan binalarda çatıya, ihtiyaçlara göre 2 veya 3 adet çanak anten kurulur.

Kurulan çanak antenlerden alınan kablolar tek noktada toplanır ve santrallere bir defaya mahsus bağlantıları yapılır. Daire sayılarına göre santraller (Multiswitch) çoğaltılabilir. Çoğaltılmak istenen santrallere ayrıca çanak anten kurulumu yapılmasına gerek yoktur. Talebe göre çoğaltılacak olan santraller önceden bağlantıları yapılmış santrallere eklenir ve böylece kullanıcı sayısı artar. Kullanıcı sayısına bağlı olarak her daireye 1 veya birden çok hat çekilebilir, çekilen her hat bir uydu alıcısı içindir ve dairelere çekilmiş 1 kabloya 2 adet uydu alıcısı bağlanamaz. Her uydu alıcısı için ayrı ayrı hat çekilmesi gereklidir. Merkezi uydu sistemi keşiflerini projelendirme hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir.

Batıkent Uydu Servisi, siz değerli müşterilerimize, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için, 0312 354 97 67 nolu çağrı merkezimizin ucunda olacaktır.

Farklı uydulardan (Turksat, Hotbird, Nilesat, Sirius, Astra gibi) alınan belirli sayıda (ort.24-48 arası) TV ve Radyo kanalı tek bir merkezde toplanır ve normal TV alıcılarının alabileceği tipte analog sinyalolarak dağıtılması sağlanır. Yayının TV’ye verilmesi için receiver ya da decoder gibi ilave birimlere ihtiyaç yoktur. Prizden TV ye kablo bağlantısı marifeti ile sonuç alınır.

Call Now ButtonHemen Arayın