Uydu Anteni Nedir?

Uydu Anteni

Uydunun dünyaya geri gönderdiği sinyalleri alıp kullanmamıza yarayan sistemlere uydu anten sistemleri denir. Bir uydu anten sisteminin içerisinde çanak anten, lnb, uydu alıcısı, bunların bağlantısında kullanılan koaksiyel kablo ve ekipmanları bulunur.

Uydu anten sistemlerinde kullanılan bazı terimlerin karşılıkları aşağıda verilmiştir.

Azimuth

Gerçek kuzeye göre yatay açı anlamına gelmektedir. Yatay doğrultuda uydu anteninin belli bir uyduya doğru bakması gereken doğrultudur. Pusuladan bakıldığında 0 derece kuzey, 180 derece güney olacaktır. Çanak antene saat yönünde yaptırılacak hareket sonucu oluşan açıdır.

Bakış Açısı

Çanak antenin uydudaki yayınları sorunsuz bir şekilde alabilmesi için uyduya doğru bakması gereken açıdır.

Bant genişliği

(Bant Width) Frekans spektrumda tanımlanmış frekans aralığıdır. Ayrıca uydudan yapılan TV, radyo, İnternet gibi yayınların kullanmış oldukları kapasite için de kullanılır.

Çanak anten

Uydudan gelen sinyalleri toplayan parabol geometrisinde bir antendir.

dB

Desibel; sinyal şiddeti, volüm veya direnç yüzünden sinyal zayıflama miktarının

logaritmik ifadesi olan bir analog ölçü birimidir.

Demodülasyon

Bir taşıyıcı üzerine modüle edilmiş olan bilgi sinyalinin taşıyıcının üzerinden geri alınması işlemidir.

Downlink

Uyduya gönderilen sinyalin yeryüzüne gönderilmesidir.

Elevation (yükselme açısı)

Uydu anteninin belli bir uyduya doğru düşey doğrultuda bakış açısı. Çanak anteninizi yukarı veya aşağıya doğru yaptıracağınız hareket sonucu oluşan açıdır.

Ku bant

Avrupa standartlarına göre frekans tayfında Uplink: 13750 MHz – 14500 MHz Downlink: 10950MHz-11700MHz ve 12500MHz-12750 MHz Bant aralığıdır.

Lnb

(Low Noise Block Convertor) Uydudan gelen sinyali güçlendiren ve güçlendirilmiş sinyalin frekansını sayısal uydu alıcısına uygun frekansa indiren elektronik bir ekipman dır.

Modülasyon

Taşındığı ortam, sinyal üzerinde bazı olumsuz etkiler göstermektedir. Dış dünyadaki değişimler veya diğer sinyaller, taşınan sinyalin bozulmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra ortamın getirdiği bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle, sinyalin mümkün olduğunca az bozunuma uğraması için sinyal üzerinde bazı işlemler gerçekleştirilmektedir. Bir başka deyişle sinyalin taşındığı ortama uygun hâle getirilmesi için işlenmesi gerekmektedir. Sinyale istenilen yapıyı kazandıran bu işleme modülasyon denmektedir.

Polarizasyon

Elektromanyetik sinyal kendi doğrultusunda giderken aşağı yukarı ya da sağa sola hareket eder. Polarize eden yani kutuplaştıran filtreler ise sinyalin sadece bir yönde titreşen dalgalarının geçmesine izin verir. Işığın böyle tek yönlü titreştirilmesine polarizasyon (kutuplaştırma) adı verilir. Dikey (Vertical kısaca V) ve yatay (Horizantal kısaca H) polarizasyonlar vardır.

Transponder

Uyduya gelen sinyali alıp güçlendiren, frekansını uydu alış frekansına indirip kapsama alanında belirlenen bölgelere inişini sağlayan, uyduda bulunan elektronik ekipmanların tümüne verilen ad dır.

Uplink

Bir sinyalin aktarma yapılabilmesi için uyduya gönderilmesine veya yer istasyonundan uyduya erişim işlemine temel olarak up-link denir.

Call Now ButtonHemen Arayın